program


09:30 – 10:30  Kayıt

10:30 – 11:00  Açılış Konuşmaları
-                                                               Prof. Dr. Kamil Dilek, Uludağ Üniversitesi Rektörü
-                                                               Prof. Dr. Abdülvahap Yiğit, Müh-Mim Fak. Dekanı
-                                                               Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Mimarlık Bölüm Başkanı

11:00 – 12:15  Oturum 1,
               Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülen Çağdaş

11:00 – 11:15
A Genetic Algorithm Method to Generate New Frames of Spatiality in Architectural Design
Tuğçe Darcan1, Ethem Gürer2
1 2Institute of Science & Technology, Istanbul Technical University, Turkey

11:15 – 11:30
Mikro Ölçekteki Kurguların Mimari Tasarmda Yaratıcı Modeller Olarak Kullanılması
Doç. Dr. Özgür EDİZ, Uludağ Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi/ Mimarlık Bölümü
Gözde KIRLI, Uludağ Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi/ Mimarlık Bölümü

11:30 -11:45
Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Destekli bir Mimarlık Eğitim Modeli
*Yrd. Doç. Dr. Togan Tong, **Erdem Köymen
*Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü
Bilgisayar Ortamında Mimarlık /
togantong@yahoo.com
**Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü
Bilgisayar Ortamında Mimarlık /
erdemkoymen@yahoo.com

11:45-12:00
Tepkimeli Mimarlık İçin Öngörüler
F. Zeynep ATA, Prof. Dr. Gülen Çağdaş*
* İTÜ Mimarlık Fakültesi

12:00-12:15   soru - cevap

12:15 - 13:30  yemek arası
13:30 - 14:30  Oturum 2
                          Oturum Başkanı: Doç. Dr. Birgül Çolakoğlu
13:30 – 13:45
Kentsel Tasarıma Sayısal Yaklaşımlar
                          Betül Orbey * Prof. Dr. Sinan Mert Şener**
                         *Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü
                       ** İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

13:45 – 14:00
Kentsel Dönüşümde Katılımcı Tasarım Aracı Olarak Oyun
Miray BAŞ YILDIRIM
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
mbas@gyte.edu.tr
Doç. Dr. Mine ÖZKAR
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü14:00 – 14:15
Kent Silüetlerinin Değerlendirilmesinde CBS Tabanlı Sayısal Bir Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Suzan Girginkaya Akdağ, Prof. Dr. Gülen Çağdaş, Dr. Caner Güney
Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, sgirginkaya@gmail.com
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, glcagdas@gmail.com
İstanbul Teknik Üniversitesi, Geodezi Mühendisliği, guneycan@itu.edu.tr14:15 -14:30   soru – cevap

14:30 - 14:45  kahve molası - poster bildiri sunumu 1
Mimaride Sayısal Tasarım Kavramlarında Oyun Teknolojileri Desteği
Yrd.Doç. Dr. Türkan UZUN / Gökhan AYDIN
Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi  / Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Görevlisi

14:45-15:45   Oturum 3
                         Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mine Özkar

14:45 – 15:00
Prefabrik Sistemlerin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Yöntemleriyle Doğal Afet Sonrası Kullanım Amaçlı Ucuz Hızlı ve Nitelikli Barınak için Uyarlanması
Amina Rezoug, Mine Özkar
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilişim Anabilim Dalı,

                     


15:00 – 15:15
Otomatik Yönetmelik Kontrolü Modeli
Özgün Balaban*, Elif Sezen, Yağmur Kilimci**, Gülen Çağdaş**
* İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı
** İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü


15:15-15:30
Fiziksel Çevre Yazılımlarının Tasarım Aşamasında Kullanımı
Dr.Ümit Arpacıoğlu
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim

  
15:30 -15:45    soru- cevap

15:45 – 16:00  kahve molası - poster bildiri sunumu 2

Kavramsal Tasarım  Kuramları  ve Kavramsal Tasarımın  Dünya Mimarlık Ortamında  Yansımaları

Yrd.Doç. Dr. Türkan UZUN
Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Marmara Eğitim Köyü, Mimarlık Fakültesi, 34857, Maltepe / İstanbul

16:00– 16:30 genel tartışma

16:30-17:30   kokteyl – workshop sergileri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder